PitSTOP

Organisatorische en financiële doorlichting van de gevoerde strategie op
project-, programma- of organisatieniveau.

Hoe gaat uw organisatie weer rendabel floreren?

We doorlopen de volgende onderwerpen:

  1. Visie, missie, kernwaarden
  2. Ambitie, propositie, portfolio
  3. Besluitneming, financiële impact
  4. Governance, structuur, organisatie- en samenwerking
  5. Rollen van betrokkenen (incl. samenwerking met RvB, RvC, RvT).
Altijd ‘no cure, no pay’.

Resultaat: Gedragen plan van aanpak c.q. strategische ontwikkelagenda.

Vervolg: behoeftegestuurde aanpak met een geheel aan advies-, professionaliserings-, implementatie- en ad interim-diensten met een passende beloningsstructuur (o.a. op nacalculatie, resultaatafhankelijk, fixed time & budget).

Maak een afspraak

Sabhiya: persoonlijk, transparant, compleet.